Grup d’investigació interdisciplinària sobre les TIC

LA NOSTRA INVESTIGACIÓ

El grup d'investigació interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC) està format per professors i investigadors de diferents àmbits de coneixement i té com a principal objectiu de recerca l'anàlisi transversal dels determinants i els resultats dels usos de les TIC i dels fluxos d'informació, comunicació i coneixement sobre les persones i les organitzacions.

A partir de l'establiment, ja evidenciat en la literatura, de les TIC com a tecnologies d'utilitat general (general purpose technologies), i de la seva relació simbiòtica amb els fluxos d'informació, comunicació i coneixement, i2TIC té la intenció de desenvolupar una anàlisi transversal (tant des de la perspectiva de l’objecte material com des de la perspectiva de l’objecte formal) d’algunes dimensions, encara poc investigades al nostre entorn immediat, del procés de construcció de l’economia i la societat del coneixement.

Tot i que ja s’acumulen diverses experiències d’investigació que, des de diferents àmbits disciplinaris, han treballat aquest focus d’anàlisi encara hi ha pocs equips d’investigació que abordin l’anàlisi multidisciplinària d’alguns dels conjunts de determinants i de repercussions que la irrupció de les TIC, i dels processos de coinnovació que hi estan vinculats, generen a l’àmbit personal, econòmic, i social.

Ens proposem, doncs, una anàlisi sistèmica, però a l’hora específica, dinàmica i relacional, sobre:

  • les relacions de complementarietat que expliquen els usos de les TIC, i dels fluxos d’informació, comunicació i coneixement, per part de les persones i les organitzacions; i
  • el conjunt de determinants (tecnològics i no tecnològics) que expliquen els resultats dels usos personals i organitzatius de les TIC i dels fluxos d’informació, comunicació i coneixement.

Aquesta anàlisi s'artícula a través de diferents projectes d'investigació que poden ser agrupats en cinc grans línies:

Economia del Coneixement i Empresa Xarxa

TIC, coneixement, productivitat i Creixement econòmic

TIC, emprenedoria, innovació i transferència del coneixement

Coneixement, educació, E-learning, treball i ocupabilitat

TIC, e-salut, benestar i felicitat

Investigació, Innovació i Transferència


Investigació Interdisciplinària sobre les TIC
  • Analitza els determinants i resultats de la interacció entre TIC, persones i organitzacions. Economia, empresa i TICs

  • Aquesta línia té com a objectiu bàsic l’anàlisi de les noves fonts co-innovadores de la productivitat i la competitivitat a l’àmbit econòmic (agregat, regional, sectorial i empresarial). Societat de la informació i la comunicació

  • Aquesta línia d’investigació pretén analitzar les noves fonts del benestar a la societat del coneixement.

el nostre equip

Investigadors UOC:

Joan Torrent-Sellens

Director
Professor Estudis Economia i Empresa
Departament de Ciències Econòmiques i Empresarials
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Ana Isabel Jiménez-Zarco

Investigadora UOC
Professora Associada de Marketing
Departament de Ciències Econòmiques i Empresarials
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Daniel Liviano Solís

Investigador UOC
Professor
Estudis d’Economia i Empresa
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Francesc Saigi-Rubió

Investigador UOC
Professor
Estudis de Ciències de la Salut
Director del Programa de Telemedicina
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Mihaela Enache Zegheru

Investigadora UOC
Professora
Departament de Ciències Econòmiques i Empresarials
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Natàlia Cugueró Escofet

Investigadora UOC
Professora
Estudis d’Economia i Empresa
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Pilar Ficapal-Cusí

Investigadora UOC
Professora
Estudis d’Economia i Empresa.
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Investigadors associats:

Alicia Izquierdo-Yusta

Investigadora associada
Professora Associada de Màrqueting Universidad de Burgos (UBU)

Ángel Díaz-Chao

Investigador associat
Professor Contractat Doctor
Departament ECONOMIA APLICADA I
Universidad Rey Juan Carlos

Darío Quiroga-Parra

Investigador associat
Professor doctor
Facultat d’Economia i Administració d’Empreses
Universidad Autónoma de Occidente, Cali Colòmbia

Inés González González

Investigadora associada
Professora
Universitat Pompeu Fabra
Department d’Economia i Empresa

Isabel Llodrà-Riera

Investigadora associada
Doctora en Estratègia i Màrqueting de l’empresa
Bit Foundation

Joan Boada-Grau

Investigador associat
Professor Titular
Departament Psicologia
Universitat Rovira i Virgili

Joaquim Clara Rahola

Investigador associat

John Dawson

Investigador associat
Professor Emèrit
University of Edinburgh Professor Emèrit
University of Stirling

Jorge Sainz-González

Investigador associat
Professor titular
Departament Economia Aplicada I
Universidad Rey Juan Carlos

M Pilar Curós-Vilà

Investigadora associada

Maria Pilar Martínez-Ruiz

Investigadora associada
Professora
Departament de Màrqueting
Universidad de Castilla La Mancha

Mònica Guillén-Royo

Investigadora associada
Investigadora Senior
Centre for Development and the Environment (SUM) –
University of Oslo

Aleksandra Skorupinska

Investigadora

Juan Francisco Martínez Cerdá

Investigador
Doctor
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Investigadors predoctorals & Tècnics de suport a la recerca:

Aleksandra Wilczynska

Doctoranda
Eurofound

Clara Viñas-Bardolet

Doctoranda
Investigadora
TIK, University of Oslo (TIK, UiO)

Ivan Soler-Ramos

Tècnic de recerca
Investigador senior
Grupo Analisis e Investigacion

Jesús Matos-Vila

Doctorand
Finance Manager
Construcciones Cots y Claret, S.L.

María Ángeles García – Haro

Doctoranda
Doctoranda
Universidad de Castilla la Mancha

Maria Jose Granero Paris

Doctoranda
Head of Procurement Propulsion & Equipment at EADS
Astrium Space Transportation

Maule Méndez Aparicio

Doctoranda
Responsable Desanvolupament informàtic Autoclub Mutua
Mutua Madrileña

Carme Moreno

Doctoranda
Global Marketing & Brand Manager

Neus Soler Labajos

Doctoranda
Consultora i Formadora en Màrqueting Digital

Últimes notícies

Contacta'ns