May 7, 2009

Pilar Ficapal-Cusí

Pilar Ficapal

Professora agregada
Estudis d’Economia i Empresa.
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)

Doctora en Psicologia (Societat de la Informació i el Coneixement, UOC).  Acreditació de Recerca en Organització d’Empreses (AQU).  Diploma Estudis Avançats en Recursos Humans  i Organitzacions per la UB. Llicenciada en Psicologia per la UAB.

Directora acadèmica del Màster Universitari en Direcció i Gestió de RRHH de la UOC. La seva activitat docent està relacionada amb el comportament organitzatiu, l’organització del treball i RH, i la salut i qualitat de vida laboral. La seva investigació se centra en l’estudi de: I) les dimensions explicatives de la salut laboral i la qualitat del treball; II) Sustainable HRM; III) les transformacions del treball i els RH; i IV) la construcció i validació d’instruments de mesura.

Àrees d’interès: Comportament Organitzatiu, Sustainable HRM, Psicologia de la Salut Ocupacional, Ocupabilitat, e-Learning.

Publicacions:

Articles:

Cugueró, N.; Ficapal, P., Torrent, J. (2019). Sustainable Human Resource Management: How to Create a Knowledge Sharing Behavior through Organizational Justice, Organizational Support, Satisfaction and Commitment. Sustainability, 11(19), 5419.

Bakker, A. B.; Ficapal-Cusí, P.; Torrent-Sellens, J.: Boada-Grau, J.; Hontangas-Beltrán, P. M. (2018). The Spanish version of the Job Crafting Scale. Psicothema, 30 (1), p. 136-142.

Martínez-Cerdá, J. F.; Torrent-Sellens, J.; Gonzalez-Gonzalez, I.; Ficapal-Cusí, P. (2018) Opening the Black-Box in Lifelong E-Learning for Employability: A Framework for a Socio-Technical E-Learning Employability System of Measurement (STELEM). Sustainability, 10, 1014; doi:10.3390/su10041014.

Ficapal-Cusí, P., Díaz-Chao, A., Sainz-Ibáñez, M., & Torrent-Sellens, J. (2018). Gender inequalities in job quality during the recession. Employee Relations, 40(1), p. 2-22.  Emerald Literati Award for Excellence 2019, Outstanding Paper.

Díaz-Chao, A.; Ficapal-Cusí, P.; Torrent-Sellens, J. (2017). Did small and medium enterprises maintain better jobs during the early years of the recession? Job quality multidimensional evidence from Spain. European Management Journal, 35(3), 396-413.

Torrent-Sellens J.; Ficapal-Cusí P.; Boada-Grau J. (2016). Dispositional employability and online training purchase. Evidence from employees’behavior in Spain. Frontiers in Psychology, vol. 7 (831). DOI: 10.3389/fpsyg.2016.00831.

Torrent-Sellens, J.; Ficapal-Cusí, P.; Boada-Grau, J.; Vigil-Colet, A. (2016). Information and communication technology, co-innovation, and perceived productivity in tourism small and medium enterprises: an exploratory analysis. Current Issues in Tourism, vol. 19(13), p. 1295-1308.DOI:10.1080/13683500.2015.1029878

Díaz, T., Ficapal-Cusí, P., Aguilar-Martínez, A. (2016). Hábitos de desayuno en estudiantes de primaria y secundaria: posibilidades para la educación nutricional en la escuela. Nutrición hospitalaria, vol. 33(4), p. 909-914. DOI: http://dx.doi.org/10.20960/nh.391

Fernández, M. I. R.; Boada-Grau, J.; Tejedor, E. M.; Ficapal-Cusí, P. (2016). Una experiencia de coaching en estudiantes universitarios. International Journal of Developmental and Educational Psychology. Revista INFAD de Psicología., 4(1), 515-518.

Díaz-Chao, A., Ficapal-Cusí, P.; Torrent-Sellens, J. (2016) Economic Crisis and Job Quality in Spain: A Multi-dimensional and Micro-data Empirical Approach. Social Indicators Research Journal, vol. 125(2), p. 613-633. DOI 10.1007/s11205-014-0850-0

Ficapal-Cusí, P.; Boada-Grau, J. (2015).  e-Learning and Team-based Learning. Practical experience in virtual teams.  Procedia – Social and Behavioral Sciences, 196, p. 69-74. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.013

Díaz-Chao, A.; Ficapal-Cusí, P.; Torrent-Sellens, J. (2015). Determinantes  multidimensionales en la calidad percibida del empleo. Evidencia empírica para España. Revista Internacional de Sociología, 73 (1), e001, DOI: http://dx.doi.org/10.3989/ris.2013.03.25

Torrent-Sellens, J.; Ficapal-Cusí, P.; Boada-Grau, J. (2014) E-learning, vocational training and employability for the unemployed: survey design and validation.  eLC Research Paper Series, Issue 9.

Ficapal-Cusí, P.; Torrent-Sellens, J.; Boada-Grau, J.; Vigil-Colet, A. (2014). Spanish adaptation of the Internal functioning of the Work Teams Scale (QFI-22).  Psicothema, vol.5, p. 273-278. DOI: http://dx.doi.org/10.7334/psicothema2013.148

Ficapal-Cusí, P.; Torrent-Sellens, J. (2014). New Human Resource Management Systems in Non-Based-Knowledge Firms: Applications for Decision Making on the Business Performance,  Modern economy, vol.5 (2), p.141-153.

Díaz-Chao, A.; Ficapal-Cusí, P.; Torrent-Sellens, J. (2013). ICT, innovation, wages and labour productivity. New evidence from small local firms. Revista de Estudios Empresariales, núm. 2, p. 29-45.

Ficapal-Cusí, P.; Torrent-Sellens, J.; Boada-Grau, J.; Sánchez-García, J.C. (2013). Evaluación del e-learning en la formación para el empleo: Estructura factorial y fiabilidad. Revista de Educación, núm. 361. Mayo-agosto 2013, pp. 539-564.

Ficapal-Cusí, P.; Torrent-Sellens, J.; Curós-Vilà, P. (2011). Information Technology, Human Resources Management Systems and Firm Performance: An Empirical Analysis from Spain. Journal of Systemics, Cybernetics and Informatics, vol.9 (2), p.32 – 38.

Torrent-Sellens, J.; Ficapal-Cusí, P. (2011) “TIC, cualificación, organización y productividad del trabajo: un análisis empírico sobre las nuevas fuentes de la eficiencia empresarial en Cataluña“, Investigaciones Regionales, núm.20, p.93-115.

Lupiáñez, F.; Hardey, M.; Torrent, J.; Ficapal, P. (2010). The integration of Information and Communication Technologies into nursing.  International Journal of Medical Informatics (IJMI), vol.80 (2), p.130-144. ISSN: 1386-5056.

Torrent, J.; Ficapal, P. (2010). ¿Nuevas fuentes co-innovadoras de la productividad empresarial?. Innovar Journal, vol.20 (38), p.111-124.

Torrent-Sellens, J.; Ficapal-Cusí, P. (2010). TIC, co-innovación y productividad empresarial: evidencia empírica para Cataluña y comparativa internacional. Revista de Economía Mundial (REM). Vol. 26, 203-233.

Lupiáñez-Villanueva, F., Hardey, M.; Torrent, J.; Ficapal, P. (2010). The integration of Information and Communication Technology into medical practice. International Journal of Medical Informatics, 79 (7), 478–491.

Lupiáñez, F.; Ficapal, P.; Torrent, J. (2009). Profesionales Sanitarios en Red: caracterización y determinantes. Gaceta Sanitaria, vol.23, p. 52 – 53. ISSN: 0213-9111.

Torrent-Sellens, J.; Díaz-Chao, A.; Ficapal-Cusí, P. (2009) ¿Sobreeducación o cambio estructural? Un análisis del impacto de las TIC, la formación universitaria y el cambio organizativo sobre los salarios en la empresa. RUSC, Revista Universidad y Sociedad del Conocimiento, vol. 6(2): 3-22.

Ficapal-Cusí, P. (2008). La organización en red del trabajo: una aproximación empírica para la empresa catalana. UOC Papers, Revista sobre la sociedad del conocimiento, núm. 6, p. 14-30.

Vilaseca, J.; Meseguer, A; Ficapal, P.; Torrent, J.; Cortadas, P. (2006). E-learning y desarrollo de competencias: la micronización de contendios en economía y empresa. Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa. Vol. 5, núm. 2, 113-147.

Llibres & Capítols de llibre:

Boada-Grau, J.; Ficapal-Cusí, P.; Argumosa Villar, L.; Boada-Cuerva, M. (2018). “Causas y efectos psicológicos del desempleo juvenil”, en J. Moreno; R. Burillo (coords.). Empleo juvenil: entre el desempleo y la precariedad. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 129-174.

Boada-Grau, J.; Ficapal-Cusí, P.; Soler-Calleja, C. (2013). ‘Absentismo laboral. Visión psicosocial’ a R. Burillo;  J.Moreno (coords.). La gestión del absentismo laboral. Impacto económico, aspectos sociales y psicológicos y régimen jurídico-laboral. Valencia: Tirant lo Blanch, p. 49-88.  [ISBN: 978-84-9033-072-2; DL: V.2369-2013].

Torrent, J. (dir.), Fitó, A.; Castillo, D.; Jiménez, A.I.; Ficapal, P.; Lamolla, L.; Cerdán, M.; Soler, I. (2012). Emprendre en temps de crisi. Cap a les noves xarxes de generació de valor. Barcelona: Edicions de la UOC.

Boada-Grau, J.; Ficapal-Cusí, P. (2012). Salud y Trabajo. Los nuevos y emergentes riesgos psicosociales. Barcelona: Editorial UOC.

Torrent-Sellens, J.(dir.); Díaz-Chao, A.; Ficapal-Cusí, P.; Jiménez-Zarco, A.I.; Curós-Vilà, P.; Soler-Ramos, I.; Viñas-Bardolet, C. (2012). L’empresa gironina a l’economia del coneixement. Noves fonts de productivitat i competitivitat? Girona: Universitat de Girona i Observatori de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Girona (OTIC). [ISBN: 978-84-8458-393-6; DL: GI.821-2012].

Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P. (2009). TIC, conocimiento, redes y trabajo, Barcelona: Edicions de la UOC (col·lecció TIC cero).

Ficapal-Cusí, P., Rimbau-Gelabert, E. (2008). ‘Recognition of prior experimental learning in on-line postgraduate education’ a Barsky, N.P. et al. (eds). The power of Technology for Learning. Berlin: Springer, p. 5-24.

Torrent-Sellens, J., Ficapal-Cusí, P. et al. (2008). ‘TIC, organización y productividad del trabajo. Un análisis de las fuentes co-innovadoras de la eficiencia laboral en la empresa catalana’ a A. Díaz-Chao (coord.). Nuevas tecnologías, nuevos mercados de trabajo. Madrid: Mundi Prensa. ISBN: 978-84-8476-351-2 p.85-127.

Torrent, J.; Ficapal, P.; Díaz, A. (2008) “Els fets i les fonts de la productivitat empresarial a Catalunya” a L’empresa xarxa. Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Productivitat i Competitivitat; p. 389-447 (versió en català). “Los hechos y las fuentes de la productividad empresarial en Cataluña” a La empresa red. Tecnologías de la Información y la Comunicación, Productividad y Competitividad p.441-473 (versió en castellà) Barcelona: Ariel, ISBN (català): 978-84-344-4278-8; ISBN (castellano): 978-84-344-4277-1.

Torrent, J.; Díaz, A.; Ficapal, P. (2008) “Canvi tecnològic digital, ocupació i salaris a l’empresa catalana” a L’empresa xarxa. Tecnologies de la Informació i la Comunicació, Productivitat i Competitivitat; p. 449-479. ISBN (versió en català): 978-84-344-4278-8. Barcelona: Ariel, p. 449-479. “Cambio tecnológico digital, ocupación y salarios en la empresa catalana” a La empresa red. Tecnologías de la Información y la Comunicación, Productividad y Competitividad p.441-473 (versió en castellà). Barcelona: Ariel, ISBN (català): 978-84-344-4278-8; ISBN (castellano): 978-84-344-4277-1.

Ficapal, P.; Torrent. J. (2008) “Los recursos humanos en la empresa red” a La empresa red. Tecnologías de la Información y la Comunicación, Productividad y Competitividad. Barcelona: Ariel, p.303-369. ISBN: 978-84-344-4277-1.

Torrent, J,; Díaz Chao, A.; Ficapal, P. (2008) ‘Las TIC y la competitividad internacional de la empresa catalana’ a J. Torrent (coord.). La empresa red: tecnologías de la información y la comunicación, productividad y competitividad. Barcelona: Ariel, p.509-530. ISBN 978-84-344-4277-1.

Vilaseca, J.; Torrent, J.; Lladós, J.; Ficapal, P. (2004) TIC i treball a Catalunya. Les transformacions del món laboral a la nova economia. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Generalitat de Catalunya. ISBN: 84-393-6378-8.

Vilaseca, J.; Torrent, J.; Lladós, J.; Ficapal, P. (2004) El teletreball a Catalunya. Conceptes, tipologies, mètriques i polítiques. Barcelona: Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC), Generalitat de Catalunya. ISBN: 84-393-6670-1.

Working Papers:

Ficapal-Cusí, P.; Torrent-Sellens, J.; Boada-Grau, J.; Hontangas-Beltrán, P. M. (2014) “Job change without changing job? Exploring job crafting in Spain“. IN3 Working Paper Series WP14-005, p. 1-30. Institut Interdiscplinari Internet (IN3), Universitat Oberta de Catalunya. ISSN: 2013-8644.

Díaz-Chao, Á.; Ficapal-Cusí, P.; Torrent-Sellens, J. (2014) “Workplace or working environment: Job quality and economic crisis in Spain“. IN3 Working Paper Series WP14-003; pp. 1-37. Institut Interdiscplinari d’Internet (IN3), Universitat Oberta de Catalunya. ISSN: 2013-8644.

Congressos i comunicacions:

Salazar, C.;  Ficapal-Cusi, P.; Boada-Grau, J.; Verichev, K.; Camacho, L. (2019). “Scientific Mapping of Academic Production on Technostress”. 5th Academy of Business and Emerging Markets (ABEM 2019) Conference, San José, Costa Rica, 7-9 agost.

Ficapal-Cusí, P.;  Torrent-Sellens, J.; Boada-Grau, J. (2015). “Disposición a la empleabilidad de los ocupados: Adaptación y validación de un cuestionario”. Congreso Internacional Observal 2015. Cualificaciones profesionales y acreditación de competencias. Valladolid, 8-10 abril.

Curós-Vilà, P.; Ficapal-Cusí, P. ; Torrent-Sellens, J. (2014). “Human Resources Management of the East and West Companies. The Case of Spain versus Japan”. 14th Eurasian Business and Economics Society (EBES). Barcelona, 23-25 octubre.

Díaz-Chao, A.; Ficapal-Cusí, P. ; Torrent-Sellens, J. (2014). “¿Puesto de trabajo o ambiente de trabajo? Calidad del empleo y crisis económica en España”. II International Congress of Work and Organizational Psychology. Braga, 10-11 juliol.

Ficapal-Cusí, P.;  Boada-Grau, J. (2014). “E‐learning y aprendizaje basado en equipos. Una experiencia práctica virtual”. Congrès Internacional de Docència Universitària i Innovació. Tarragona, 2-4 juliol.

Torrent-Sellens, J.; Ficapal-Cusí, P.;  Boada-Grau, J. (2014). “Aprendizaje virtual y ocupabilidad de los desempleados. Diseño y validación de un cuestionario”. Congrès Internacional de Docència Universitària i Innovació. Tarragona, 2-4 juliol.

Ruiz, M.I.; Boada, J.; Merino, E.; Ficapal, P. (2014). “Una experiencia de coaching en estudiantes universitarios”. VII Congreso Internacional de Psicología y Educación y XXI INFAD, Badajoz, 9-11 abril.

Ficapal, P.; Torrent, J.; Curós, P. (2010) “Information Technology, Human Resources Management Systems and Firm Performance: An Empirical Analysis from Spain”. International Conference on Society and Information Technologies, ICSIT 2010. Session Best Paper of IIIS Conferences. Proceedings, p.122-127, Orlando, FL, 6-9 abril.

Lupiáñez, F., Ficapal, P., Torrent, J. (2009). Profesionales sanitarios en red: caracterización y determinantes. En: XXIX Jornadas de Economía de la Salud: la salud y el valor social de la innovación. Asociación Economía de la Salud. MALAGA, 17 juny.

Vilaseca, J., Meseguer, A., Ficapal, P., Torrent, J., Cortadas, P. (2006). E-learning, competencias y micronización de contenidos en economía y empresa. En: Santoro, F., Isaías, P., Gutiérrez, J., Martinez, I. WWW/Intermet 2006. Conferencia IADIS Ibero-Americana, pàg. 343-347. ISBN. 972-8294-20-8.

Vilaseca, J., Meseguer, A., Ficapal, P., Torrent, J., Cortadas, P. (2006). E-learning, competencias y micronización de contenidos en economía y empresa. En: Conferencia IADIS IberoAmericana WWW/Internet 2006. IADIS i Universitat de Múrcia. Murcia, 04 – 06 octubre.

Vilaseca, J., Meseguer, A., Ficapal, P., Torrent, J., Cortadas, P. (2006). E-learning y desarrollo de competencias: la micronización de contenidos en economía y empresa. En: XIV Jornadas Universitarias de Tecnología Educativa (JUTE). Universidad de Santiago de Compostela. Santiago de Compostela, 27 – 30 juny.

Torrent, J.; Ficapal, P. (2006) “TIC, organització i productivitat del treball a l’economia del coneixement: una anàlisi de les empreses catalanes”. Seminari. II Escola d’Estudis Econòmics Euroregio de l’Arc Mediterrani. Institut d’Economia i Empresa Ignasi Villalonga, Morella, 28-30 setembre.

Altres publicacions:

Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Ficapal, P; Jimenez, A. I.; Viñas, C.; Soler, I.; Ruiz, M; Bellmunt, E.; Martínez J.; More, T. (2010) “Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del comerç, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa comercial a Catalunya“. Informe FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya. p.1-175.

Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Ficapal, P; Jimenez, A. I.; Viñas, C.; Soler, I.; Ruiz, M; Bellmunt, E.; Martínez J.; More, T. (2010) “Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del turisme, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa turística a Catalunya“. Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya (FOBSIC). Generalitat de Catalunya. p.1-174.

Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Jimenez, A. I.; Ficapal, P; Soler, I.; Ruiz, M; Martínez J.; Rodon, A. (2010) “El sector empresarial de les TIC a Catalunya (III). Fets i fonts de productivitat de l’empresa TIC“. Informe FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya.

Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Jimenez, A. I.; Ficapal, P; Soler, I.; Ruiz, M; Martínez J.; Rodon, A. (2010) “El sector empresarial de les TIC a Catalunya (II). Estructura i elements de valor”. Informe FOBSIC (Fundació Observatori de la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya.

Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Jimenez, A. I.; Ficapal, P; Soler, I.; Ruiz, M; Martínez J.; Rodon, A. (2010) “El sector TIC a Catalunya i al món (I). Anàlisi de les fonts secundàries d’informació”. Informe FOBSIC (Fundació Observatori de la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya.

Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Jimenez, A. I.; Ficapal, P; Curós, P; Soler, I. (2010) “L’empresa de l’Àrea Urbana de Girona (AUG) a l’economia del coneixement”. oTIC, (Observatori de TIC de Gerona), Ajuntament de Girona.

Vilaseca, J.; Torrent, J.; Lladós, J.; Ficapal, P. (2003) “TIC i treball. Les transformacions del món laboral a la nova economia”. Universitat Oberta de Catalunya. Informe final de recerca del Projecte TIC i treball. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

Vilaseca, J.; Torrent, J.; Lladós, J.; Ficapal, P.; Sabadell, M. M. (2003) “El Teletreball a Catalunya. Conceptes, tipologies, mètriques i polítiques”. Universitat Oberta de Catalunya. Informe final de recerca del Projecte Teletreball. Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *