February 28, 2012

Mónica Cerdán-Chiscano

Innovation and Marketing Manager
Parc de Recerca UAB
Professora Associada UIC

Doctora en Organització d’Empreses per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). LLicenciada en Investigació i Tècniques de Mercats (UB). Tesi Doctoral: ‘Els models de vivers d’empreses a Catalunya’, (2009). Especialista en consultoria de l’àmbit d’entrepreneurship.

El seu principal camp d’interès la recerca i la consultoria en els àmbits d’emprenedors, incubació i creixement de spin-offs acadèmiques.

Publicacions recents:

• Torrent, J. (dir.), Fitó, A.; Castillo, D.; Jiménez, A.I.; Ficapal, P.; Lamolla, L.; Cerdán, M.; Soler, I. (2012). Emprendre en temps de crisi. Cap a les noves xarxes de generació de valor. Barcelona: Edicions de la UOC.

• Cerdán, Mònica (2011): “Emprender desde las Ciencias Sociales”. BIZCASEBARCELONA. Fira de Barcelona (Barcelona).

• Cerdán, Mònica (2010): “Los modelos de viveros de empresa municipales en Cataluña. Una perspectiva actual” CONFERENCIAS CATREDRA BANCAJA: CICLO DE CONFERENCIES JOSEP Mª VECIANA. Unniversitat Autònoma de Barcelona (UAB)

• Cerdán, Mònica (2010): “Estudio del nivel de satisfacción y factores de mejora de las instituciones públicas viveros de empresas municipales en el ámbito de la incubación de empresas desde el punto de vista de los emprendedores en el territorio de Cataluña”. XXXVI Reunión de Estudios Regionales (Badajoz-Elvas). ISBN 978-84-693-7854-0