July 2, 2013

Juan Francisco Martínez-Cerdá

foto juanfran

Investigador predoctoral
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
jmartinezcer@uoc.edu

Llicenciat en Matemàtiques (Universitat de València), Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària (Universidad de Murcia), Màster en Direcció de les TIC (Universitat Oberta de Catalunya) i Màster Oficial en Societat de la Informació i el Coneixement (Universitat Oberta de Catalunya). A més a més, diversos diplomes de postgrau: Models i Optimització de Xarxes (Universidad de Castilla-La Mancha), Data Mining (Universitat Oberta de Catalunya), Dinàmica de Sistemes (Universitat Politècnica de Catalunya), Superior de Dinàmica de Sistemes (La Salle – Universitat Ramon Llull) i Investigació de Mercats (Universidad Politécnica de Madrid).

Actualment, està avançant en els seus estudis de doctorat a l’eLearn Center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Va treballar com a investigador a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) durant quatre anys. Anteriorment, va ser Cap d’Estudis a la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya durant dos anys, desprès de més de deu anys treballant com a consultor expert en Societat de la Informació en diverses empreses de l’àmbit de les TIC.

Ha desenvolupat i gestionat nombrosos projectes de recerca, consultoria i investigació de mercats a nivell Europeu, estatal i regional. Concretament, manté una vinculació amb el Grup de Recerca Interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC) de la Universitat Oberta de Catalunya des de l’any 2009.

Línies de recerca actuals:
– Educació i TIC
– Ocupabilitat i competències professionals
– e-Learning
– Fonts co-innovadores
– Sistemes sociotècnics (STS)
– Xarxes i complexitat
– Alfabetització mediàtica

Diversos projectes de recerca:

• Analysis on ICT industrial sector. Observatory on Information Society (Government of Catalonia). Open University of Catalonia (UOC).
• Analysis on ICT adoption and use: retail trade and tourism microenterprises. Observatory on Information Society (Government of Catalonia). Open University of Catalonia (UOC).
• Analysis on information security at homes and citizens. Observatory on Information Society (Government of Catalonia). Rovira i Virgili University (URV).
• Innovation in Catalonia in the context of European leading regions. Observatory on Information Society (Government of Catalonia). University of Barcelona (UB).
• Study on ICT adoption, use and impact in enterprises. Center for the Information Society (Government of Valencia Region). University of Alicante (UA).
• Study on ICT adoption, use and impact in citizens. Center for the Information Society (Government of Valencia Region). University of Alicante (UA).


Diverses publicacions de projectes de recerca:

• Torrent, J. (director), Díaz, Á., Ficapal, P., Jimenez, A. I., Viñas, C., Soler, I., Ruiz, M., Bellmunt, E., Martínez J., More, T. (2010) “Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del comerç, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa comercial a Catalunya“. Informe FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya. p.1-175.
• Torrent, J. (director), Díaz, Á., Ficapal, P., Jimenez, A. I., Viñas, C., Soler, I., Ruiz, M., Bellmunt, E., Martínez J., More, T. (2010) “Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del turisme, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa turística a Catalunya“. Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya (FOBSIC). Generalitat de Catalunya. p.1-174.
• Torrent, J. (director), Díaz, Á., Jimenez, A. I., Ficapal, P., Soler, I., Ruiz, M., Martínez J., Rodon, A. (2010) “El sector empresarial de les TIC a Catalunya (III). Fets i fonts de productivitat de l’empresa TIC“. Informe FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya.
• Torrent, J. (director), Díaz, Á., Jimenez, A. I., Ficapal, P., Soler, I., Ruiz, M., Martínez J., Rodon, A. (2010) “El sector empresarial de les TIC a Catalunya (II). Estructura i elements de valor”. Informe FOBSIC (Fundació Observatori de la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya.
• Torrent, J. (director), Díaz, Á., Jimenez, A. I., Ficapal, P., Soler, I., Ruiz, M., Martínez J., Rodon, A. (2010) “El sector TIC a Catalunya i al món (I). Anàlisi de les fonts secundàries d’informació”. Informe FOBSIC (Fundació Observatori de la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya.


Diversos articles:

• Martínez-Cerdá, J.F. & Torrent-Sellens, J. (2017). “Empoderamiento mediático mediante e-learning. Diseño y validación de una escala”. El profesional de la información, v. 26, n. 1, pp. 43-54.
• Giraldo Luque, S., Martínez-Cerdá, J. F., & Paredes Sánchez, M. O. (2013). The 15M Movement. Collective and volatile actions in the political arena. Journal Comunicação e Sociedade Journal, 23, 69-81. ISSN: 1645-2089.
• Martínez-Cerdá, J. F., & Torrent-Sellens, J. (2014). E-learning, e-skills and employability: First evidence in European Countries. eLearn Center Research Paper Series, 9, 6-14. ISSN: 2013-7966.
• Martínez-Cerdá, J. F., & Torrent-Sellens, J. (2014). La alfabetización mediática y la co-innovación en la microempresa: primeras evidencias para España. El Profesional de la Información, 23(3), 288-299. ISSN: 1386-6710.
• Occelli, S., & Martínez-Cerdá, J. F. (2010). Broadband evolution in Catalunya and Piedmont: a comparison with Europe. Papers by PICTO (Piedmont ICT Observatory), Piedmont and Catalunya in focus, 7.


Diversos llibres i capítols de llibres:

• Fernández Cabello, I., Catalá Oltra, L., Llorca Asensi, E., Martínez-Cerdá, J. F., Morte Egea, V., & Peral, A. (2001). Infobarómetro Social de la Comunidad Valenciana. Cevalsi. Alicante: Fundación OVSI (Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información). Depósito Legal: A-1621-2001.
• Fernández Cabello, I., Catalá Oltra, L., Llorca Asensi, E., Martínez-Cerdá, J. F., Morte Egea, V., Ruiz González, E., & Peral, A. (2002). Infobarómetro Empresarial de la Comunidad Valenciana. Cevalsi. Alicante: Fundación OVSI (Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información). Depósito Legal: A-570-2002.
• Gascón (Director), J., Furones, J. B., & Martínez-Cerdá, J. F. (2006). Análisis del sistema de I+D+i en el Sector TIC. Observatorio Industrial de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. Madrid: Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC).
• Gascón (Director), J., Furones, J. B., & Martínez-Cerdá, J. F. (2006). Estudio de análisis de competitividad del Sector de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. Observatorio Industrial de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones. Madrid: Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones de España (AETIC).
• Martínez-Cerdá, J. F. (2008). Resolución de ejercicios. In Martín García, J. Ejercicios avanzados en dinámica de sistemas. Barcelona: Juan Martín García. ISBN: 978-84-612-2792-1.
• Martínez-Cerdá, J. F., Torrent-Sellens, J., & Pegurer Caprino, M. (2015). Media literacy, co-innovation and productivity. Evidence from Europe. In Yildiz, M. N., & Keengwe, S. (Eds.). Handbook of Research on Media Literacy in the Digital Age. IGI Global. (manuscript approved).
• Pegurer Caprino, M., & Martínez-Cerdá, J. F. (2014). One laptop per student in Spain: its assessment using the media literacy approach. In Communication and Society Research Centre. University of Minho (Portugal) Digital Literacy, Technology and Social Inclusion: Making sense of one-to-one computer programmes around the world. Braga (in press). ISBN: 978-989-755-048-5. ISBN: 978-989-755-049-2.
• Peral (Director), A., Llorca Asensi, E., Garcia i Bàrrio, J. M., Martínez-Cerdá, J. F., Gay Bezzi, M., Ordoyo Gimeno, I., Soriano López, L. F., Fernández Cabello, I., & Catalá Oltra, L. (2001). La Gestión del Conocimiento en la Sociedad de la Información. Cevalsi. Alicante: Fundación OVSI (Oficina Valenciana para la Sociedad de la Información).


Diverses comunicacions en congressos:

• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2016). Estimating power-laws and network externalities between explicit and tacit knowledge in online education. In J. C. Spender, G. Schiuma, & J. R. Noennig (Eds.), Proceedings of the IFKAD 2016 – 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics – Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity. Reference num. 169, pp. 232?246. Dresden, Germany.

• Martínez-Ballesté, A., Martínez-Cerdá, J. F., & Solanas, A. (2013, July). A Framework to Assess the Computer Security Skills of People in the Information Society. Proceedings of the World Congress on Engineering 2013 Vol II. London: WCE. (pp. 1191-1196). ISBN: 978-988-19252-8-2; ISSN: 2078-0958 (Print), ISSN: 2078-0966 (Online).
• Martínez-Cerdá, J. F. (2013, April). The viability of online qualitative research: a case study based on existing media literacy in Spanish expatriate workers. Presented at the I Congreso Internacional “Comunicación y sociedad digital”, Logroño (Spain). ISBN: 84-15626-42-8.
• Martínez-Cerdá, J. F. (2013, October). e-Learning i competències professionals: una breu revisió bibliogràfica. Presented at the I Workshop “e-Learning a l’Economia i l’Empresa”, Barcelona (Spain).
• Pegurer Caprino, M., & Martínez-Cerdá, J. F. (2013, November). Alfabetización mediática y participación ciudadana: estudio comparativo entre Europa y Brasil. Presented at the II Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital – EDUMED, Barcelona (Spain). (pp. 313-328). ISBN: 978-84-939995-7-5.
• Pegurer Caprino, M., & Martínez-Cerdá, J. F. (2014, April). Políticas e indicadores de educação midiática no contexto Ibero-americano: Brasil, Portugal e Espanha. Presented at the II Congresso Mundial de Comunicação Ibero-Americana. II CONFIBERCOM, Braga (Portugal). (pp. 757-767). ISBN: 978-989-8600-29-5.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *