July 2, 2013

Juan Francisco Martínez-Cerdá

foto juanfran

Investigador
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
jmartinezcer@uoc.edu

Doctor en Educació i TIC (Universitat Oberta de Catalunya).
Màster Oficial en Societat de la Informació i el Coneixement (Universitat Oberta de Catalunya).
Màster en Direcció de les TIC (Universitat Oberta de Catalunya).
Llicenciat en Matemàtiques (Universitat de València).

A més a més, Màster en Formació del Professorat d’Educació Secundària (Universidad de Murcia) i diversos diplomes de postgrau: Models i Optimització de Xarxes (Universidad de Castilla-La Mancha), Data Mining (Universitat Oberta de Catalunya), Dinàmica de Sistemes (Universitat Politècnica de Catalunya), Superior de Dinàmica de Sistemes (La Salle – Universitat Ramon Llull) i Investigació de Mercats (Universidad Politécnica de Madrid).

Ha finalitzat els seus estudis de doctorat a la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Va treballar com a investigador a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) durant quatre anys. Anteriorment, va ser Cap d’Estudis a la Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya durant dos anys, desprès de més de deu anys treballant com a consultor expert en Societat de la Informació en diverses empreses de l’àmbit de les TIC.

Ha desenvolupat i gestionat nombrosos projectes de recerca, consultoria i investigació de mercats a nivell Europeu, estatal i regional. Concretament, manté una vinculació amb el Grup de Recerca Interdisciplinària sobre les TIC (i2TIC) de la Universitat Oberta de Catalunya des de l’any 2009.

Línies de recerca actuals:
– Educació i TIC
– Ocupabilitat i competències professionals
– E-Learning
– Fonts co-innovadores
– Sistemes sociotècnics (STS)
– Xarxes i complexitat
– Alfabetització mediàtica

Diversos articles:

• Giraldo Luque, S., Martínez-Cerdá, J.-F., & Paredes Sánchez, M. O. (2013). The 15M Movement. Collective and volatile actions in the political arena. Comunicação e Sociedade Journal, 23, 69-81. ISSN: 1645-2089. doi: 10.17231/comsoc.23(2013).1614.
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2014). Alfabetización mediática y co-innovación en la microempresa: primeras evidencias para España. El Profesional de la Información, 23(3), 288-299. ISSN: 1386-6710. doi: 10.3145/epi.2014.may.09.
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2014). E-learning, e-skills and employability: First evidence in European Countries. eLearn Center Research Paper Series, 9, 6-14. ISSN: 2013-7966.
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2015). Graph analysis to survey data: a first approximation. International Journal of Complex Systems in Science, 5(1), 29–36. ISSN: 2174-6036.
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2017). Media empowerment through e-learning. Design and validation of a scale [Empoderamiento mediático mediante e-learning. Diseño y validación de una escala]. El Profesional de la Información, 26(1), 43-54. ISSN: 1386-6710. doi: 10.3145/epi.2017.ene.05.
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2017). Can e-learning improve job security? Evidence from 28 European countries. Employee Relations: The International Journal (accepted). ISSN: 0142-5455.
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2017). Formal lifelong e-learning for employability and job stability during turbulent times in Spain. The International Review of Research in Open and Distributed Learning (accepted). ISSN: 1492-3831.
• Pegurer-Caprino, M., & Martínez-Cerdá, J.-F. (2016). Media Literacy in Brazil: Experiences and Models in Non-formal Education. Comunicar, 24(49), 39–48. doi.org: 10.3916/C49-2016-04.


Diversos capítols a llibres:

• Breddermann, J., Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2017). A Model for Teacher Training to Improve Students’ 21st Century Skills in Online and Blended Learning: An Approach from Film Education. In N. Ostashewski, J. Howell, & M. Cleveland-Innes (Eds.). Optimizing K-12 Education through Online and Blended Learning (pp. 45–73). Hershey, PA: IGI Global. ISBN: 978-1-5225-0507-5. doi: 10.4018/978-1-5225-0507-5.ch003.
• Martínez-Cerdá, J.-F. (2008). Resolución de ejercicios. In J. Martín García, Ejercicios avanzados en dinámica de sistemas. Barcelona: Juan Martín García. ISBN: 978-84-612-2792-1.
• Martínez-Cerdá, J.-F., Torrent-Sellens, J., & Pegurer Caprino, M. (2016). Media literacy, co-innovation, and productivity: Examples from European countries. In M. N. Yildiz, & S. Keengwe (Eds.), Handbook of Research on Media Literacy in the Digital Age (pp. 374-404). Hershey, PA: IGI Global. ISBN: 978-1-4666-9667-9. doi: 10.4018/978-1-4666-9667-9.ch018.
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2018). Undirected Bipartite Networks as an Alternative Methodology to Probabilistic Exploration: Online Interaction and Academic Attainment in MOOC. In N. Meghanathan (Ed.). Graph Theoretic Approaches for Analyzing Large-Scale Social Networks (accepted). Hershey, PA: IGI Global. ISBN: 978-1-5225-2814-2. doi: 10.4018/978-1-5225-2814-2.
• Pegurer Caprino, M., & Martínez-Cerdá, J.-F. (2015). One laptop per student in Spain: Its assessment using the media literacy approach. In S. Pereira (Ed.), Digital Literacy, Technology and Social Inclusion: Making sense of one-to-one computer programmes around the world (pp. 165-196). Ribeirão: Edições Húmus, Lda. ISBN: 978-989-755-048-5.


Diversos llibres d’actes de congressos:

• Martínez-Ballesté, A., Martínez-Cerdá, J.-F., & Solanas, A. (2013). A Framework to Assess the Computer Security Skills of People in the Information Society. In S. I. Ao, L. Gelman, D. W. L. Hukins, A. Hunter, & A. M. Korsunsky (Eds.), Proceedings of the World Congress on Engineering (WCE 2013), July 3-5, London, U.K., Volume II (pp. 1191-1196). London: International Association of Engineers. ISBN: Vol II (pp. 737-1473): 978-988-19252-8-2.
• Martínez-Cerdá, J.-F., Pegurer Caprino, M., & Torrent-Sellens, J. (2015). Teachers and students: working 21st century skills through media education. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.), EDULEARN15 Proceedings (pp. 7729-7738). Valencia: IATED Academy. ISBN: 978-84-606-8243-1. ISSN: 2340-1117.
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2015). Estimating the employment security through e-learning: An overview in 12 European countries. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.), EDULEARN15 Proceedings (pp. 7719-7728). Valencia: IATED Academy. ISBN: 978-84-606-8243-1. ISSN: 2340-1117.
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2016). Effects of e-learning about having a work contract. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.), EDULEARN16 Proceedings (pp. 1268-1277). Valencia: IATED Academy. ISBN: 978-84-608-8860-4. ISSN: 2340-1117. doi: 10.21125/edulearn.2016.1260.
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2016). Employability skills of recent graduates: Hiring, matching skills and jobs, and difficulties finding a job in pre-economic and economic crisis. In L. Gómez Chova, A. López Martínez, I. Candel Torres (Eds.), EDULEARN16 Proceedings (pp. 1242-1254). Valencia: IATED Academy. ISBN: 978-84-608-8860-4. ISSN: 2340-1117. doi: 10.21125/edulearn.2016.1256.
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2016). Estimating power-laws and network externalities between explicit and tacit knowledge in online education. In J. C. Spender, G. Schiuma, & J. R. Noennig (Eds.), Proceedings of the IFKAD 2016 – 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics – Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity (reference number: 169, pp. 232–246). Dresden – Germany: Institute of Knowledge Asset Management (IKAM). Arts for Business Ltd. University of Basilicata. Dresden University of Technology.
• Pegurer Caprino, M., & Martínez-Cerdá, J.-F. (2013). Alfabetización mediática y participación ciudadana: estudio comparativo entre Europa y Brasil. In D. Aranda, & J. Sánchez-Navarro (Dir.), Actas del II Congreso Internacional Educación Mediática & Competencia Digital. Ludoliteracy, Creación Colectiva y Aprendizajes (pp. 313-328). ISBN: 978-84-939995-7-5.
• Pegurer Caprino, M., & Martínez-Cerdá, J.-F. (2014). Políticas e indicadores de educação midiática no contexto Ibero-americano: Brasil, Portugal e Espanha. In M. de Lemos Martins, & M. Oliveira (Eds.), Comunicação ibero-americana: os desafios da Internacionalização – Livro de Atas do II Congresso Mundial de Comunicação ibero-americana (pp. 757-767). Braga: CECS-Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade (Universidade do Minho). ISBN: 978-989-8600-29-5.


Diverses comunicacions a congressos:

• Martínez-Ballesté, A., Martínez-Cerdá, J.-F., & Solanas, A. (2013, July). A Framework to Assess the Computer Security Skills of People in the Information Society. Proceedings of the World Congress on Engineering 2013 Vol II. London: WCE. (pp. 1191-1196). ISBN: 978-988-19252-8-2; ISSN: 2078-0958 (Print), ISSN: 2078-0966 (Online).
• Martínez-Cerdá, J.-F. (1997, September). El arte del fractal: M. C. Escher. Presented at the VIII Jornadas para el Aprendizaje y la Enseñanza de las Matemáticas (VIII JAEM), Salamanca (Spain). Salamanca: Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas (FESPM).
• Martínez-Cerdá, J.-F. (2009, November). Temas abiertos para la medida de la Sociedad de la Información. Presented at the IV Congreso de la Cibersociedad, Barcelona (Spain).
• Martínez-Cerdá, J.-F. (2012, May). La alfabetización mediática a lo largo de la vida: European Media Literacy Education Study. Presented at the MILID Week Conference – Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue – UNITWIN Cooperation Programme on Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue (UNESCO-United Nations Alliance of Civilizations), Barcelona (Spain).
• Martínez-Cerdá, J.-F. (2012, May). Tipología de TIC más atractivas para la sociedad. Presented at the MILID Week Conference – Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue – UNITWIN Cooperation Programme on Media and Information Literacy and Intercultural Dialogue (UNESCO-United Nations Alliance of Civilizations), Barcelona (Spain). ISBN: 978-84-939995-5-1.
• Martínez-Cerdá, J.-F. (2012, July). Media Literacy Education Study in Europe. ¿Cómo estudiar la educación en medios en Europa? Presented at the I Congreso Internacional Multidisciplinar de Investigación Educativa (CIMIE). Investigación de calidad para mejorar la educación, Barcelona (Spain).
• Martínez-Cerdá, J.-F. (2013, April). La viabilidad de una investigación cualitativa online: estudio de caso basado en la alfabetización mediática existente en trabajadores españoles expatriados. Presented at the I Congreso Internacional “Comunicación y sociedad digital”, Logroño (Spain). ISBN: 84-15626-42-8.
• Martínez-Cerdá, J.-F. (2013, October). e-Learning i competències professionals: una breu revisió bibliogràfica. Presented at the I Workshop “e-Learning a l’Economia i l’Empresa”, Barcelona (Spain).
• Martínez-Cerdá, J.-F., Pegurer Caprino, M., & Torrent-Sellens, J. (2015, July). Teachers and students: working 21st century skills through media education. Presented at the EDULEARN15 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain).
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2015, July). Estimating the employment security through e-learning: An overview in 12 European countries. Presented at the EDULEARN15 7th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain).
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2015, September). Graph analysis to survey data: a first approximation. Presented at the Net-Works 2015 – The 6th International Conference on Complex Networks and their Interdisciplinary Applications, Granada (Spain).
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2016, June). Estimating power-laws and network externalities between explicit and tacit knowledge in online education. Presented at the IFKAD 2016 – 11th International Forum on Knowledge Asset Dynamics – Towards a New Architecture of Knowledge: Big Data, Culture and Creativity, Dresden (Germany).
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2016, July). Effects of e-learning about having a work contract. Presented at the EDULEARN16 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain).
• Martínez-Cerdá, J.-F., & Torrent-Sellens, J. (2016, July). Employability skills of recent graduates: Hiring, matching skills and jobs, and difficulties finding a job in pre-economic and economic crisis. Presented at the EDULEARN16 8th International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona (Spain).
• Pegurer Caprino, M., & Martínez-Cerdá, J.-F. (2013, November). Alfabetización mediática y participación ciudadana: estudio comparativo entre Europa y Brasil. Presented at the II Congreso Internacional de Educación Mediática y Competencia Digital – EDUMED, Barcelona (Spain). (pp. 313-328). ISBN: 978-84-939995-7-5.
• Pegurer Caprino, M., & Martínez-Cerdá, J.-F. (2014, April). Políticas e indicadores de educação midiática no contexto Ibero-americano: Brasil, Portugal e Espanha. Presented at the II Congresso Mundial de Comunicação Ibero-Americana. II CONFIBERCOM, Braga (Portugal). (pp. 757-767). ISBN: 978-989-8600-29-5.


Diversos projectes de recerca:

• Analysis on ICT industrial sector. Observatory on Information Society (Government of Catalonia). 2009-2010. Open University of Catalonia (UOC).
• Analysis on ICT adoption and use: retail trade and tourism microenterprises. Observatory on Information Society (Government of Catalonia). 2009-2010. Open University of Catalonia (UOC).
• Analysis on information security at homes and citizens. Observatory on Information Society (Government of Catalonia). 2009-2010. Rovira i Virgili University (URV).
• Innovation in Catalonia in the context of European leading regions. Observatory on Information Society (Government of Catalonia). 2009-2010. University of Barcelona (UB).
• Study on ICT adoption, use and impact in enterprises. Center for the Information Society (Government of Valencia Region). 2001-2002. University of Alicante (UA).
• Study on ICT adoption, use and impact in citizens. Center for the Information Society (Government of Valencia Region). 2001-2002. University of Alicante (UA).


Diverses publicacions relacionades amb projectes de recerca:

• Torrent-Sellens, J. (Director), Díaz-Chao, Á., Ficapal Cusí, P., Jiménez-Zarco, A. I., Viñas-Bardolet, C., Soler, I., Ruiz, M., Bellmunt, È., Martínez-Cerdá, J.-F., Moré, T., & Sallent, J. (2010). TIC Microempreses Comerç. Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del comerç, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa comercial a Catalunya. Barcelona: Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya.
• Torrent-Sellens, J. (Director), Díaz-Chao, Á., Ficapal Cusí, P., Jiménez-Zarco, A. I., Viñas-Bardolet, C., Soler, I., Ruiz, M., Bellmunt, È., Martínez-Cerdá, J.-F., Moré, T., & Sallent, J. (2010). TIC Microempreses Turisme. Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del turisme, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa turística a Catalunya. Barcelona: Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya.
• Torrent-Sellens, J. (Director), Díaz-Chao, Á., Jiménez-Zarco, A. I., Ficapal Cusí, P., Soler, I., Ruiz, M., Martínez-Cerdá, J.-F., Rodon, A., & Sallent, J. (2010). El sector TIC a Catalunya i al món (I). Anàlisi de les fonts secundàries d’informació. Barcelona: Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya.
• Torrent-Sellens, J. (Director), Díaz-Chao, Á., Jiménez-Zarco, A. I., Ficapal Cusí, P., Soler, I., Ruiz, M., Martínez-Cerdá, J.-F., Rodon, A., & Sallent, J. (2010). El sector empresarial de les TIC a Catalunya (II). Estructura i elements de valor. Barcelona: Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya.
• Torrent-Sellens, J. (Director), Díaz-Chao, Á., Jiménez-Zarco, A. I., Ficapal Cusí, P., Soler, I., Ruiz, M., Martínez-Cerdá, J.-F., Rodon, A., & Sallent, J. (2010). El sector empresarial de les TIC a Catalunya (III). Fets i fonts de productivitat de l’empresa TIC. Barcelona: Fundació Observatori per a la Societat de la Informació de Catalunya.


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *