June 14, 2010

Elena González-Rodrigo

elena_gonzalez

Professora Ajudant
Dpt. Economia Aplicada I
Universitat Rey Juan Carlos

Màster oficial en Anàlisis econòmic internacional i Llicenciada en Economia per la Universitat Rey Juan Carlos.

A l’actualitat és doctoranda del Departament d’Economia Aplicada I de la Universitat Rey Juan Carlos i està realitzant la seva tesi sobre el
comportament dels usuaris en la utilització de les diferents branques de les tecnologies de la informació i la comunicació. Ha participat en diferents projectes d’investigació relacionats amb el comportament i la incidència dels individus en els diferents àmbits del panorama laboral nacional, així com el què fa referència al procediment i desenvolupament de les TIC.

Publicacions recents:
Articles:

• González-Rodrigo, E.; Jiménez-Zarco, A. I.; Torrent-Sellens, J. (2010) “Usuarios de internet y comercio electrónico en turismo“. TURITEC 2010. VIII Congreso Nacional. Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Màlaga, 14-15 October 2010. A Proceedings, p.229-243. [ISBN: 978-84-608-1115-2; Dipòsit legal: MA-1.986/2010].

• González-Rodrigo, E; Sainz-González, J. (2008) ‘¿Quién busca trabajo en internet?’ n.6, 2008 UOC Papers.

• Grau, P.; Doncel, L.M; González-Rodrigo, E; Martín, V; Nogaledo, C. (2008) ‘Comienzo de 2008 ¿Ha llegado la crisis?‘ en Boletín de coyuntura Nº 13/2008 Centro de Estudios de Economía de Madrid.

Llibres & Capítols de llibre:
• Romero Ania A.; González-Rodrigo, E. (2009) ‘La política de la competencia en los países escandinavos: los casos de Dinamarca, Islandia y Noruega; en La política de la competencia en europa.

• Sáinz-González, J.; González-Rodrigo, E. (2008) ‘Modelos de cooperacion en el desarrollo de las TIC’, en Evolución y desarrollo de las TIC en la Economía del Conocimiento, Editorial ECOBOOK.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *