May 7, 2009

Ana Isabel Jiménez-Zarco

foto ana isabel jimenez

Professora Associada de Màrqueting
Departament de Ciències Econòmiques i Empresarials
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Professora Associada al Departament de Màrqueting

ICADE-Universidad Pontificia de Comillas

ORCID

ResearchGate

 

Doctora en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Castilla-la Mancha i Postgrau en Construcció de Models en Ecologia i Gestió de Recursos Naturals de la Universitat Politècnica de Catalunya. Premi a la tesi doctoral per l’Institut d’Estudis Econòmics de Madrid.
Fins a l’any 2002, va realitzar la seva activitat docent i investigadora a l’Àrea de Màrqueting de la Universitat de Castilla-la Mancha. De 2003 a 2006 ha estat un Co-directora del Master en Màrqueting i Gestió de la Comunicació i 2006-2012 Directora del Segon Cicle en Administració d’empreses de la UOC. Tanmateix, ha fet diverses estades de recerca a les universitats d‘East Anglia, i Brighton en Regne Unit i  a la Universitat de Chapingo (Mèxic).

 

Com a investigador, les seves principals àrees d’interès es centren en l’emprendiment, els processos de co-creació de valor, la innovació empresarial i social, la imatge i identitat de marca, i l’anàlisi dels processos d’adopció i difusió de la Tecnologia
Des de 2015 és avaluadora del Programa Marie Skłodowska-Curie Actions Innovative Training Networks‘ (H2020-MSCA-ITN) de la Unión Europea (H2020-MSCA-ITN) i des de 2012 és també avaluadora de l’Agència Nacional d’Avaluació i Prospecitiva (ANEP), a l’àrea d’innovació empresarial i innovació social. Autora de més de 70 articles en revistes d’àmbit nacional i internacional – 25 dels quals estan publicats en revistes internacional indexades en JCR-SSCI- i autora de nombrosos capítols de llibres, ha actuat com a editora associada de Frontiers in Psychology, i de revisora en Computer and Human Behavior, Journal of Business Venturing European Journal of Màrqueting o Interactive Learning Environement.

Publicacions recents

Articles:

Books & Book Chapters:

  • Novillo-Ortiz, D. (Ed.), Saigi-Rubió, F., Jiménez-Zarco, A.; Torrent-Sellens, J. (2016). eHealth in the Region of the Americas: breaking down the barriers to implementation. Results of the World Health Organization’s Third Global Survey on eHealth / La eSalud en la Región de las Américas: derribando las barreras a la implementación. Washington D.C.: Pan American Health Organization (PAHO) and World Health Organization (OMS). pp. 1-136 (english) / 1-146 (spanish). ISBN: 978-92-75-11925-9 (english); 978-92-75-31925-3 (spanish).

 • Cerdan-Chiscano, M.; Jiménez-Zarco, A.I; Torrent-Sellens, J. (2015). Innovative Management of Spanish Academic Science Parks: Designing and Testing of Management Tool. Entrepreneurship in the Contemporary Knowledge-Based Global Economy. ¸9:419-444. IGI-Global
 • Moreno-Gabarro, C. Jiménez-Zarco, A.I. (2015). The power of women business angels: Breaking the double glass ceiling that limits women’s entrepreneural dreams. Women’s Voices in Management: Identifying Innovative and Responsible Solutions. Chapter 14:236-256 ): Palgrave Macmillan
 • Imran Ali, Jiménez-Zarco, A., Bicho, M. (2015). Using Social Media for CSR Communication and Engaging Stakeholde. DCGR7. Corporate Social Responsability in the Digital Age, 7(9):165-185. Emerald
 • Jiménez-Zarco, A.I.; Martínez-Ruiz, M.P; Izquierdo-Yusta, A.(2014). Personal engaged with retail clients: Marketing 3.0 in response to new consumer profiles Libro Handbook of Research on Retailer-Consumer Relationship Development. Cap. 12:219-237
 • González-González, I ; Jiménez-Zarco, A.I (2014). Using an audiovisual case methodology to develop the critical thinking competence in a distance e-learning environment: The Open University of Catalonia (UOC) experience. E-learning 2.0 Technologies and Web Applications in Higher Education¸171-187
 • Torrent, J. (dir.), Fitó, A.; Castillo, D.; Jiménez, A.I.; Ficapal, P.; Lamolla, L.; Cerdán, M.; Soler, I. (2012). Emprendre en temps de crisi. Cap a les noves xarxes de generació de valor. Barcelona: Edicions de la UOC.
 • Torrent-Sellens, J.(dir.); Díaz-Chao, A.; Ficapal-Cusí, P.; Jiménez-Zarco, A.I.; Curós-Vilà, P.; Soler-Ramos, I.; Viñas-Bardolet, C. (2012). L’empresa gironina a l’economia del coneixement. Noves fonts de productivitat i competitivitat? Girona: Universitat de Girona i Observatori de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació a Girona (OTIC). [ISBN: 978-84-8458-393-6; DL: GI.821-2012].
 • • Jiménez-Zarco, A. I.; Martínez-Ruiz, M. P.; Barba-Sanchez, V.; Izquierdo-Yusta, A.; (2011) “ICT Use in An Educational Model for Digital Natives”, in Bak, O. Impact of E-Business Technologies on Public and Private Organizations: Industry Comparisons and Perspectives, Cap. 2, p.20 – 34, IGI Global. ISBN: 1609605012.
 • • Martínez-Ruiz, M.P.; Llamas-Alonso, M.R.; Jiménez-Zarco, A.I.; (2010) “E-CRM, a key issue in today’s competitive environment”. Encyclopedia of E-Business Development and Management in the Global Economy, c.43, p.436-444.
 • • Jiménez-Zarco, A.I.; Martínez-Ruíz, M.P.; Sivera-Bello, S.; Vilajoana-Alejandre, S. (2009) “Online Private Sales Clubs: An emerging model of E-commerce that brings consumers nearer to fashion at promotional prices”. Encyclopedia of E-Business Development and Management in the Global Economy.

Communications:

• Martinez-Ruiz, Mª Pilar; Jimenez-Zarco, Ana Isabel; Izquierdo-Yusta, Alicia (2012) “La satisfacción del consumidor en supermercados e hipermercados y su influencia en otras variables clave: evidencias obtenidas en España” XXIV Congreso Nacional de Marketing. Palma de Mallorca, 2012.

• Sivera, S.; Jiménez, A. (2012) ¿Hasta dónde arriesgan las mejores campañas publicitarias virales? Análisis comparativo del ranking Marketing Sherpa Viral Hall of Fame (2008 a 2010). 3er Congreso Internacional Asociación Española de Investigación de la Comunicación. Universitat Rovira i Virgili, Tarragona, 18-20 February.

• Sivera, S., Jiménez, A.I. (2011) “Adaptando el protocolo metodológico de estudios de caso de Robert K. Yin a la investigación de campañas publicitarias virales”.En: 1er Congreso Nacional de Metodología de la Investigación en Comunicación.Asociación Española de Investigación de la Comunicación.MADRID,13 – 14 abril

• González-Rodrigo, E.; Jiménez-Zarco, A. I.; Torrent-Sellens, J. (2010) “Usuarios de internet y comercio electrónico en turismo“. TURITEC 2010. VIII Congreso Nacional. Turismo y Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Màlaga, 14-15 October 2010. A Proceedings, p.229-243. [ISBN: 978-84-608-1115-2; Dipòsit legal: MA-1.986/2010].

Other Works:

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Ficapal, P; Jimenez, A. I.; Viñas, C.; Soler, I.; Ruiz, M; Bellmunt, E.; Martínez J.; More, T. (2010) “Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del comerç, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa comercial a Catalunya“. Informe FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya. p.1-175.

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Ficapal, P; Jimenez, A. I.; Viñas, C.; Soler, I.; Ruiz, M; Bellmunt, E.; Martínez J.; More, T. (2010) “Estudi sobre l’adopció i l’ús de les TIC a les microempreses del sector del turisme, 2010. Estructura i elements de valor de la microempresa turística a Catalunya“. Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya (FOBSIC). Generalitat de Catalunya. p.1-174.

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Jimenez, A. I.; Ficapal, P; Soler, I.; Ruiz, M; Martínez J.; Rodon, A. (2010) “El sector empresarial de les TIC a Catalunya (III). Fets i fonts de productivitat de l’empresa TIC“. Informe FOBSIC (Fundació Observatori per a la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya.

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Jimenez, A. I.; Ficapal, P; Soler, I.; Ruiz, M; Martínez J.; Rodon, A. (2010) “El sector empresarial de les TIC a Catalunya (II). Estructura i elements de valor”. Informe FOBSIC (Fundació Observatori de la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya.

• Torrent, J. (director); Díaz, Á.; Jimenez, A. I.; Ficapal, P; Soler, I.; Ruiz, M; Martínez J.; Rodon, A. (2010) “El sector TIC a Catalunya i al món (I). Anàlisi de les fonts secundàries d’informació”. Informe FOBSIC (Fundació Observatori de la Societat de la Informació a Catalunya), Generalitat de Catalunya.

• Jiménez, A. I.; Torrent, J. (2008) “TIC, Orientación al mercado e innovación de producto: un análisis empírico para la empresa catalana” IN3 Working Paper Series WP08-002.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *