July 2, 2013

Francesc Saigi-Rubió

foto francesc saigi

Professor Estudis de Ciències de la Salut
Director del Programa de Telemedicina
Universitat Oberta de Catalunya

Professor dels Estudis de Ciències de la Salut de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). Actualment és Director del Programa de Telemedicina i Director Acadèmic del Màster Universitari de Telemedicina de la mateixa Universitat. És investigador del Programa de Doctorat eLearn Center de la UOC.

La seva principal àrea de recerca es centra en la definició i avaluació dels nous models de prestació de l’assistència sanitària, amb especial èmfasi en els models d’atenció integral que utilitzen les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC). També està centrat en els processos d’innovació educativa en e-Salut, i en les xarxes socials per a l’intercanvi de coneixements en e-Salut. Finalment, està desenvolupant activitats de recerca sobre l’impacte que la realitat virtual pot tenir en la salut, posant de relleu les tendències actuals i futures.

Va ser investigador del Projecte Internet Catalunya [PIC Salut], dirigit pel professor Manuel Castells.

És fundador i assessor científic del Clúster Iberoamericà de Col•laboració Universitària en Telemedicina [CICUT]. I és membre de la junta directiva de la Informació i el Fòrum Català de la Salut, Espanya.


Publicacions

He’s co-author of 9 article published or accepted in peer-reviewed journals, 7 of them indexed in JCR; more than a dozen not indexed papers, mainly on ehealth issues, and more than sixteen research and academic books:


Articles a ISI-JCR, ELSEVIER-SCOPUS

• Q3 Saigí F., E. Cerdá, J. Guanyabens, Carrau E. Personal Health Record: the case of Personal Health Folder of Catalonia. Gaceta Sanitaria Accepted, in press

• A. Aguilar, FX Medina., JA Pons, F. Saigí. Challenges and opportunities of the 2.0 tools for the interdisciplinary study of nutrition: the case of the Mediterranean Diet Wiki. Journal of the University and Knowledge Society (RUSC). Accepted, in press

• Q3 F. Roig, F. Saigí. 2011. Barriers to the normalization of telemedicine in a healthcare system model based on purchasing of healthcare services using providers’ contracts. Gaceta Sanitaria, 5/25 , Pages: 397 – 402.

• Q3 F. Roig, F. Saigí. 2011. Facilitators in the implantation of telemedicine services. Perspective of the Professional involved in its design and implementation. Anales del Sistema Sanitario de Navarra, 34/2 , Pages:235 – 244

• Q3 Saigí F. 2011. Social networks for teaching and learning: the case of Telemedicine Laboratory. Gaceta Sanitaria , 25 , Pages: 254 – 256

• IMBIOMED, LATINDEX i LILACS –BIREME Saigí F. Red de colaboración científica para afrontar los problemas de salud del siglo XXI. Revista de la Facultad de Ciencias Médicas Quito, 35(1): 51-55. 2010

• Q3 F. Roig, F. Saigí. 2009. Difficulties of incorporating telemedicine in health organizations: Analytical perspectives. Gaceta Sanitaria , 2/23 , Pages: 147 – 151

• Q1 Francesc Saigi Rubió; Núria Climent ; Núria Piqué ; César Sánchez ; Susana Merino ; Xavier Rubires ; Alicia Aguilar Martínez; Joan Tomás ; Miquel Regué. 1999. Genetic analysis of the Serratia marcescens N28b O:4 antigen gene cluster. Journal of Bacteriology, 181/6 , Pages: 1883 – 1891

• Q1 Xavier Rubires; Francesc Saigi Rubió; Núria Piqué; Núria Climent; Susana Merino; Sebastian Alberti; Joan M. Tomàs; Miquel Regué. 1997. A gene rfbX from Serratia marcescens N28b (O4) complements the rfb-50 mutation of Escherichi coli K12 derivatives. Journal of Bacteriology , 179 , Pages: 7581 – 7586

Altres Publicacions:

• Roig F. Saigí F. Telemedicine normalisation: a new version of an old problem? (2011). HIM-Interchange 1(2)

• Saigí F. La formación y potenciación de los recursos humanos en Salud Electrónica (2010). Informática y Salud (I+S). Sociedad Española de Informática y Salud. Nº 83

• Saigí F., Grau J. Implantación académica: la e-Salud en las universidades españolas (2009). Contrastes: Revista cultural 55.

• Manuel Castells Oliván; Francisco Lupiáñez Villanueva; Francesc Saigi Rubió; Josse Sanchez Solias J. E-Heatlh and Society: An Empirical Study of Catalonia (2008).

• Francesc Saigi Rubió. Telemedicina y seguimiento de pacientes. Una sanidad necesitada del éxito tecnológico (2008). Informática y Salud (I+S). Sociedad Española de Informática y Salud. Nº 68

• Saigí F., López A. Ciencias de la vida y biotecnología en la nueva sociedad del conocimiento. (2004). QUARK Ciencia, Mediciina, Comunicación y Cultura. nº 33

• Saigí F., López A. Las ciencias de la vida y la biotecnología en la nueva sociedad del conocimiento. La base de la nueva economía. [article en línia] [Data de consulta: 12/03/2012]. 2004. Portal web de la UOC [http://www.uoc.edu/dt/esp/saigi1004.pdf].

• Duart Jm.; Lara P.; Saigí F. Gestión de contenidos en el diseño de contenidos educativos en línea [article en línia]. [Data de consulta: 12/03/2012]. (2003). Portal web de la UOC [http://www.uoc.edu/dt/20237/index.html]

• Lara, P.; Duart, J.M.; Saigí, F. Gestión de información en el diseño de contenidos educativos on-linea. (2003). CTS. REVISTA IBEROAMERICANA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, SOCIEDAD E INNOVACIÓN, 5/6


Llibres & Capítols de llibre

He’s co-author of more than sixteen research and academic books, i.e:
• Novillo-Ortiz, D. (Ed.), Saigi-Rubió, F., Torrent-Sellens, J. Soler-Ramos, I.; Almazán-Sáez, C.; Kotzeva, A.; Villalobos-Hidalgo, J. (2016). Framework for the Implementation of a Telemedicine Service/ Marco de Implementación de un servicio de Telemedicina. Washington D.C.: Pan American Health Organization (PAHO) and World Health Organization (OMS). pp. 1-74 (english) / 1-79 (spanish). ISBN: 978-92-75-11903-7 (english); 978-92-75-31903-1 (spanish).

• Novillo-Ortiz, D. (Ed.), Saigi-Rubió, F., Jiménez-Zarco, A.; Torrent-Sellens, J. (2016). eHealth in the Region of the Americas: breaking down the barriers to implementation. Results of the World Health Organization’s Third Global Survey on eHealth / La eSalud en la Región de las Américas: derribando las barreras a la implementación. Washington D.C.: Pan American Health Organization (PAHO) and World Health Organization (OMS). pp. 1-136 (english) / 1-146 (spanish). ISBN: 978-92-75-11925-9 (english); 978-92-75-31925-3 (spanish).

• Francesc Saigi Rubió (Ed.) Salud móvil y software libre. Ciencias de la Salud. Editorial UOC. 2013

• Saigí, F. La formación universitaria frente al desarrollo de la e-Salud. En: María J. Miranda (UNEX), Paulo Moreira (ENSPL) (Eds). E-Salud: Innovación en Educación y Promoción de la Salud. In press.

• Alicia Aguilar Martínez; Francesc Saigi Rubió (2009). Els hàbits alimentaris. EdiUOC Editorial UOC. 1 – 105,

• Gil E.P., Martinez Ruiz I., Alesanco Iglesias A., García Moros J., Saigí F. Organizational, Contextual and User-Centered Design in e-Health: Application in the area of Telecardiology. A. Holzinger (Ed.): USAB 2007, LNCS 4799. Springer-Verlag Berlin Heidelberg (69–82). 2007.

• Pablo Lara Navarra; Josep M. Duart Montoliu; Francesc Saigi Rubió; Federico Borges Sáiz. Advances in Technology-Base Education: Toward a Knowledge-Based Society – Information Management in the Design of Online Educational Contents Junta de Extremadura (356 – 360) 2003


Conferències i Presentacions amb Proceedings (peer-reviewed):

• RIGBY Michael, HILL Penny, HYPÖNNEN Hannele, ALONSO Albert, HOFDIJK Jacob, MANTAS John, ROSSIMORI Angelo, SAIGÍ Francesc (2011). Holistic Health and Social Care – the Issues for Research, Informatics, Education and Care Delivery. Proceedings of the MIE 2011. 23rd International Conference of the European Federation for Medical Informatics User Centred Networked Health Care. A. Moen et al. (Eds.) MIE 2011 /Workshop. Oslo (Norway).

• Izquierdo J.V., Ezquerro M.E., Saigí F., Coll J.J., Canela J. (2011). A systematic review on integration virtual reality simulations in health science education. Proceedings of the 3rd annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN11), pp. 6323-6328. Barcelona (Spain)

• Aguilar A., Mach N., Sánchez A., Saigí F., Juan A., Barrios B. (2011). Biowave: interdisciplinary and collaborative learning in on-line environments using Web 2.0 technologies paper details. Proceedings of the 3rd annual International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN11), pp. 6465-74. Barcelona (Spain)

• Saigí, F. (2009) The LabTM Telemedicine Laboratory: not a grail yet? Published in: eChallenges e-2009 Conference Proceedings, Paul Cunningham and Miriam Cunningham (Eds), IIMC International Information Management Corporation Ltd 2009, ISBN 978-1-905824-13-7. Istanbul (Turkey)

• Gil E.P., Martinez Ruiz I., Alesanco Iglesias A., García Moros J., Saigí F. Contextual Centred Design in e-Health: Application in the Area of Telecardiology. Proceeding USAB’07 Proceedings of the 3rd Human-computer interaction and usability engineering of the Austrian computer society conference on HCI and usability for medicine and health care. Graz (Austria)

• Marcos M., Saigí F. (2005). Interacción persona-ordenador en los estudios de Documentación de la UOC. CHIJOTE’2005. I Jornadas de Trabajo sobre Enseñanza de Computer-Human Interaction. pp. 31-41. ISBN: 84-689-2758-9. Puertollano (Spain)


Conferències, seminaris i Presentacions sense Proceedings (peer-reviewed):

• Juan A., Saigí F., Aguilar A., Mach N., Sánchez A. (2011). BIOWAVE: un proyecto de colaboración interdisciplinar entre estudios sanitarios y biotecnológicos. 3rd International Conference on Mathematical E-Learning (E-MATH 2011). Barcelona (Spain)

• Lacasta D., Flayeh S., Alzaga X., de la Fuente JA., Saigí F., Llatas A. (2011). Implementación de ECOPIH en una área de Atención Primaria. De proyecto a la realidad. 31 Congreso de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria

• Lacasta D., Flayeh S., Alzaga X., de la Fuente JA., Llatas A., Saigí F. (2011). ECOPIH. Comunicació 2.0 enre nivells assistencials. IX JORNADA FORUMCIS. Construint noves oportunitats en salut. Barcelona (Spain)

• Saigí, F. (2011). Retos y oportunidades de CICUT ante los problemas de la salud. II International Symposium of Telemedicine, CICUT (UOC). Manizales (Colòmbia)

• Saigí, F. (2010). CICUT, un Modelo de Colaboración en Red para Afrontar los Problemas de Salud en el ss.XXI. I International Symposium of Telemedicine, CICUT (UOC). Guadalajara (Mexico)

• Saigí, F. (2008). La informatització de la informació sanitària: Projectes i experiències de Història Clínica Compartida. VI Jornada ForumCIS. Barcelona (Spain)

• Saigí, F. Experiències de la Historia Clínica Compartida a Catalunya a partir de 5 estudis de cas. Presentació estudi “Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris en el sistema de salut de Catalunya”. Departament de Salut, Generalitat de Catalunya. 2008

• Lara P., Saigí F., Duart J.M. (2004). Posicionamiento web de contenidos en e-learning. Accesibilidad y usabilidad como un instrumento de competitividad y calidad. Jornadas Posicionamiento.es: El posicionamiento en internet de instituciones culturales, científicas y educativas. Alicante (Spain)

• Lara P.; Duart J.M.; Saigí F. (2004). Accesibilidad y usabilidad Web como un instrumento de competitividad y calidad docente. V Encuentro Internacional sobre Educación, Capacitación Profesional y Tecnologías de la Información. Forum Universal de las Culturas. Barcelona (Spain).

• Lara P.; Saigí F.; Duart J.M.; Borges F. (2003). Information management in the design of on-line educational content. 2nd International Conference on Multimedia and ICTs in Education (m-ICTE2003). Badajoz (Spain)

• Francesc Saigi1, Núria Piqué1, Núria Climent1, Susana Merino2, Sebastian Alberti2, Joan M. Tomàs2 and Miquel Regué1. (1997). Un gen (rfbX) de Serratia marcescens N28b (O4) complementa la mutación rfb-50 de Escherichi coli K12. XX Congrés Nacional de Microbiologia SEM97. Barcelona (Spain).

• Aguilar A., Saigi F., Nogueras M. M., Joan Tomàs. (1997). El efecto de la temperatura y la osmolaridad en la producción del antígeno O del lipopolisacárido en Aeromonas mesófilas y su virulencia. XX Congrés Nacional de Microbiologia SEM97. Barcelona (Spain)

• Piqué N., Climent N., Saigi F., Regué M. (1997). Caracterización de genes implicados en la biosíntesis del núcleo del lipopolisacárido de Serratia marcescens. XX Congrés Nacional de Microbiologia SEM97. Barcelona (Spain)

• Abitiu N., Climent N., Saigi F., Regué M. (1997). Heterogeneidad de la región (Rfa) implicada en la biosíntesis del núcleo del lipopolisacárido en los diferentes serotipos O de Serratia marcescens. XX Congrés Nacional de Microbiologia SEM97. Barcelona (Spain)

Presentacions

• Saigí, F. (2011). La Telemedicina en emergencias médicas. Jornada Internacional de Emergencias en Medicina Interna. Sucre (Bolívia).

• Saigí, F. (2010). LabTM: col•laboració i intel•ligència col•lectiva. I Jornada R+D+i en TIC i Salut a Catalunya. Girona (Spain)

• Saigí, F. (2010). La formación médica ante el nuevo paradigma de salud. Factores críticos. Instituto Estatal de Salud Veracruz. Veracruz (Mexico)

• Saigí, F. (2009). Adaptación de la e-Formación al nuevo paradigma de la Salud. Cartagena Telemedicine Conference 2009 (CTMC 2009. Cartagena de Indias (Colòmbia)

• Saigí, F. (2008). Experiències de la Historia Clínica Compartida a Catalunya a partir de 5 estudis de cas. Presentació estudi “Modernització tecnològica, canvi organitzatiu i servei als usuaris en el sistema de salut de Catalunya”. Barcelona (Spain)

• Saigí, F. (2004). El proceso de equivalencia de títulos de las Universidades Europeos y las implicancias del acuerdo de equivalencia de títulos entre Chile y la Unión Europea’. Conference at the invitation of the Austral University of Chile in the framework of the MECESUP AUS AUS 0209 and 0110 Projects. Valdivia (Chile)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *